Dom w Podkowie Leśnej, ul. Podleśna Sprzedaż

grodziski, Podkowa Leśna, Podleśna
1 169 000 PLN
4 869 PLN /m2
  • Cena 1 169 000 PLN
  • Powierzchnia 240,10 m2
  • Cena za m2 4 869 PLN
  • Liczba pokoi 6

Opis oferty

Spółka Redmile Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka], działająca pod nadzorem korporacyjnym syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. wupadłości, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są poniższe nieruchomości [każda z nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie, w odrębnym przetargu]:


Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 120, położonej przy ul. Podleśnej nr 4 w Podkowie Leśnej, gm. Podkowa Leśna, powiat Grodziski, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00059198/0 za cenę nie niższą niż 1 169 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Krzysztofa Uszyńskiego (uprawnienia nr 7823).


Charakterystyka oferty:

1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wartości rynkowych na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
3. Oferty należy składać osobiście w biurze DAILY SERVICES w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura w terminie wyznaczonym przez Spółkę Redmile Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. do dnia 19.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godzin wskazanych w regulaminie dotyczącym przetargu danej nieruchomości, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy Spółki, o numerze: 09 8436 0003 0000 0026 9545 0008 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego Spółki musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
5. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze DAILY SERVICES w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 19.04.2024 r. o godzinach wskazanych w regulaminach przetargów począwszy od godziny 14:15.Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej złożonej oferty, komisja przetargowa zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.


Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 555 02 37 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: nieruchomosci@dailyservices.pl.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników. więcej

Informacje

Numer oferty137
Typ transakcjiSprzedaż
Cena1 169 000 PLN
Powierzchnia240.1 m2
Cena za m24 869 PLN / m2
Liczba pokoi6
Powierzchnia działki m22 274
Rynekwtórny
Typ zabudowywolnostojący
Typ dachuskośny
Ogrzewaniegazowe

Informacje dodatkowe

  • Poddasze

Lokalizacja