Dom w stanie surowym Częstochowa, ul. Leśna Sprzedaż

Częstochowa, Leśna
865 496 PLN
1 413 PLN /m2
  • Cena 865 496 PLN
  • Powierzchnia 612,67 m2
  • Cena za m2 1 413 PLN
  • Liczba pokoi 6

Opis oferty

Spółka Lakeford Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka], działająca pod nadzorem korporacyjnym syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest poniższa nieruchomość [każda z nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie, w odrębnym przetargu]:


Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działki oznaczone numerem geodezyjnym 410/3, 409/8, położonej przy ul. Leśnej nr 11 w Częstochowie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00059533/5 za cenę nie niższą niż 865 496,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Marka Wojtyny (uprawnienia nr 3832).


Charakterystyka oferty:

1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wartości rynkowych na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
3. Oferty należy składać osobiście w biurze DAILY SERVICES w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura] w terminie wyznaczonym przez Spółkę Lakeford Investments sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, tj. do dnia 19.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godzin wskazanych w regulaminie dotyczącym przetargu danej nieruchomości, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy Spółki, o numerze: 11 8436 0003 0000 0026 9541 0008 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego Spółki musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
5. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze DAILY SERVICES w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 19.04.2024 r. o godzinach wskazanych w regulaminach przetargów począwszy od godziny 15:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej złożonej oferty, komisja przetargowa zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.


Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 555 02 37 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: nieruchomosci@dailyservices.pl.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników. więcej

Informacje

Numer oferty189
Typ transakcjiSprzedaż
Cena865 496 PLN
Powierzchnia612.67 m2
Cena za m21 413 PLN / m2
Liczba pokoi6
Powierzchnia działki m21 296
Stan domusurowy zamknięty
Rynekwtórny
Typ dachublacha
Typ ogrodzeniasiatka
Typ drogiasfaltowa
Liczba kondygnacji1
Garażw bryle

Lokalizacja