Dom w Alwerni | ul. Krakowska | Mieszkalno-Usługowy Sprzedaż

chrzanowski, Alwernia, Krakowska
489 000 PLN
1 287 PLN /m2
  • Cena 489 000 PLN
  • Powierzchnia 380,09 m2
  • Cena za m2 1 287 PLN
  • Liczba pokoi 5

Opis oferty

Spółka Projekt Kolonia Brzeziny Wielkie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka], działająca pod nadzorem korporacyjnym syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są poniższe nieruchomości [każda z nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie, w odrębnym przetargu]:


Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1021, położonej w Alwerni, gm. Alwernia, powiat Chrzanowski, woj. Małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00066229/3 za cenę nie niższą niż 489 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Magdaleny Kliś-Suwały (uprawnienia nr 4969).


*OPIS NIERUCHOMOŚCI*

Budynek zlokalizowany na działce, jest budynkiem mieszkalno- usługowym
dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony.
Kondygnację parteru stanowią pomieszczenia wchodzące w skład lokalu
usługowego. Są to sala sprzedaży, zaplecze 1, zaplecze 2, zaplecze 3, zaplecze
4, zaplecze 5, wc, korytarz, pokój, zaplecze 6, zaplecze 7, hol i schody.
Kondygnację piętra stanowią: pokój, hol, łazienka, wc, salon, pokój. Kondygnację
poddasza stanowią: pokój, łazienka z wc, przedpokój, pokój. Budynek o łącznej
powierzchni użytkowej 380,09 mkw.
Dostęp do dropi bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ulicy Krakowskiej,
stanowiącej działkę nr 372/2.


Charakterystyka oferty:

1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wartości rynkowych na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
3. Oferty należy składać osobiście w biurze DAILY SERVICES w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura] w terminie wyznaczonym przez Spółkę Projekt Kolonia Brzeziny Wielkie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. do dnia 18.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godzin wskazanych w regulaminie dotyczącym przetargu danej nieruchomości, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy Spółki, o numerze: 80 8436 0003 0000 0026 9543 0009 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego Spółki musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
5. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze DAILY SERVICES w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 18.04.2024 r. o godzinach wskazanych w regulaminach przetargów począwszy od godziny 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej złożonej oferty, komisja przetargowa zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.


Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 555 02 37 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: nieruchomosci@dailyservices.pl.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników. więcej

Informacje

Numer oferty80
Typ transakcjiSprzedaż
Cena489 000 PLN
Powierzchnia380.09 m2
Cena za m21 287 PLN / m2
Liczba pokoi5
Powierzchnia działki m21 022
Rynekwtórny
Typ zabudowywolnostojący
Powierzchnia użytkowa380.09
Liczba kondygnacji2
Prądjest
Wodaw działce
Gazjest
Kanalizacjamiejska

Informacje dodatkowe

  • Piwnica
  • Poddasze

Lokalizacja